2009 YaU la Expo Marriage – Targ de Nunti

YaU Concept la Expo Marriage 2009, a reprezentat BOTEZUL pentru YaU in acest domeniu 🙂 … un proiect drag noua, in care am intrat pe ultima 100 de metri.

Am creat acolo, INTENTIONAT, o pata de culoare  si am incer­cat sa trans­mi­tem un mesaj impor­tant — “ se poate face design de eve­ni­ment si ALTFEL”!

In cadrul expo­zi­tiei am pus in scena 3 povesti: CLASIC, TRADITIONAL si GLAMOUR. Alegerea poves­ti­lor nu a fost alea­toare … a fost un test pen­tru pre­fe­rin­tele cli­en­ti­lor potentiali … iar concluzia a fost putin dezamagitoare pentru mine personal, in sensul ca in proportie de 90 %, clientii au optat pentru o varianta CLASIC … dar au fost si surprize 🙂 .

YaU a facut con­cep­tul pen­tru ame­na­jare stand, flori, prin­ta­bile si am reu­sit sa punem in opera acest pro­iect impre­una cu Spazio Studio (parte din sca­une), Splendor (a fost singurul proiect in care am lucrat cu o florarie, dupa un concept facut de noi ) si Vinex Murfatlar (vinuri Murfatlar).

Despre pre­zenta vinu­ri­lor la acest stand … a fost amu­zant sa obser­vam reac­tia domni­lor din umbra doam­ne­lor pre­zente la expo­zi­tie … pur si sim­plu li se lumi­nau chi­pu­rile la vede­rea stan­du­lui pen­tru vinuri 🙂 .

Mai jos, mai multe despre eveniment 🙂 :

Foarte putini isi pun pro­blema ca nunta este un eve­ni­ment unic, ca este o etapa impor­tanta a vie­tii si este reco­man­dat ca amin­ti­rile ce inso­tesc acest eve­ni­ment sa nu lase loc regretelor. Provocarea pen­tru noi  este sa incer­cam ca printr-o abor­dare per­so­nala sa ii aju­tam pe cli­enti, sa con­sti­en­ti­zeze impor­tanta unui astfel de moment.

Crearea unei povesti, a unei ima­gini uni­tare a eve­ni­men­tu­lui, uti­li­za­rea de ele­mente personalizate pentru protagonisti si invitatii lor, dar si pentru locatia aleasa, sunt de fapt obiectivele noastre.
Putem sa spu­nem ca prin acest exer­ci­tiu, prin cele 3 teme alese am fost capa­bili sa aco­pe­rim plaja cli­en­ti­lor pen­tru un ast­fel de eve­ni­ment …  dar acesta a fost doar inceputul 🙂 !

Ce imi voi ami­nti mereu des­pre acest pro­iect, va fi pro­ba­bil momen­tul in care am montat stan­dul. Vroiam sa facem foarte multe intr-un timp record… cum face toata lumea la inceput 🙂 … si bineinteles, ca orice eve­ni­ment, nu a fost lip­sit de mici peri­pe­tii … ele­mente surpriza pe care a tre­buit sa le rezol­vam la fata locului.  De exem­plu … fap­tul ca noi am dimen­sio­nat tava­nul pen­tru o gre­u­tate a flo­ri­lor de maxim 3 Kg si in momen­tul in care au venit flo­rile, am vazut ca ele deve­ni­sera mult prea grele – in jur de 8 kg si altele similare 🙂 .


Publicitate